O SPOLOČNOSTI

Pôsobenie spoločnosti Elicom

Hlavnou náplňou spoločnosti je komplexné pôsobenie v elektroenergetike a to od projekčnej činnosti cez elektromontáže, revízie a servis elektrických zariadení vysokého, nízkeho napätia a slaboprúdových zariadení v spolupráci so stavebnými spoločnosťami, developermi a investormi v rámci Slovenskej a Českej  Republiky.

ČO ROBÍME

Elektroinštalácia

Zabezpečujeme kompletné elektroinštalačné práce silnoprúdových rozvodov, bleskozvodu, NN a VN vedení a ich prekládok,  verejného osvetlenia a trafostaníc pre všetky druhy stavebných objektov ako sú hotely, výrobné a priemyselné haly, bytové domy a podobne.

elektroinstalacie-elicom
meranie-a-regulacia

Meranie a regulácia

Služby zaisťujeme od spracovania projektovej dokumentácie cez dodávky, montáže, uvedenie do prevádzky, až po servis na zariadení. Sústredíme sa predovšetkým na technológie plynových kotolní, parných a teplovodných výmenníkových staníc, ďalej na vzduchotechnické zariadenia, chladiace zariadenia a podobne.

Elektrická požiarna signalizácia
a evakuačný rozhlas

Spoločnosť vlastní oprávnenie k projekcii, montáži a revíziám týchto systémov. Ponúkame zhotovenie pravidelných prehliadok a revízií zariadení. Nami montované zariadenia následne pripojujeme na pulty centrálnej ochrany objektov.

Poziarna-signalizacia-elicom
bezpecnostne-kamerove-systemy-elicom

Poplachový systém narušenia a kamerové systémy

Systémy zabezpečujú elektronickú ochranu objektov a majetku pred narušiteľmi. Reagujú na pohyb nepovolaných osôb, slúžia k signalizácii miesta narušenia chráneného systému a zabezpečia prenos informácií organizácii, ktorá zabezpečuje ochranu objektu. V prípade neoprávneného narušenia ústredňa vyvoláva poplach pomocou lokálnych alebo vzdialených hlásičov, prípadne aktivuje externé zariadenia, napr. záznamové zariadenie videosystému, elektromechanické zábrany a pod. PSN nie je už len izolovaný systém, ale je možné ho využiť v spolupráci s inými systémami ochrany objektov- napr. CCTV, EPS, systém dochádzky atď. Pre našich zákazníkov zabezpečujeme kvalitnú vstupnú analýzu rizík daného objektu a následne profesionálne spracovaný realizačný projekt, dodávku, inštaláciu, oživenie a kompletný servis zariadenia.

Štruktúrované kabeláže a pobočkové telefónne ústredne :

Navrhujeme, projektujeme, dodávame a inštalujeme štruktúrovanú kabeláž kategórií 5e, 6, 6a a 7., Dodávame a inštalujeme systémy, Legrand, R&M Freenet, Molex , Dätwyler atd. Všetky nami dodávané štruktúrované kabeláže sú pred odovzdaním certifikované v zmysle platnej medzinárodne normy.

Z ponúkaných telefónnych ústrední je možné uviesť telefónne ústredne Siemens, Alcatel, Panasonic. Pre montáž a software ústrední máme vyškolených technikov priamo u výrobcov. Servis týchto ústrední je zaistený diaľkovo pomocou modemovej linky.

strukturovana-kabelaz
projekcna-cinnost

Projektovanie a inžinierska činnosť

Zapezpečujeme štúdie analýzy, zámery a poradenstvo, projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, styk s distribučnou a telekomunikačnými spoločnosťami a vypracovanie technologických postupov pre elektrické zariadenia a rozvodne.

Sme pripravení Vám pomôcť, neváhajte nás kontaktovať!