Komplexné služby a riešenia v elektroenergetike
projekcna cinnost elicom

Projekčná činnosť

Zapezpečujeme štúdie analýzy, zámery a poradenstvo, projektovanie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia, styk s distribučnou a telekomunikačnými spoločnosťami

Komplexne instalacie projektov - obrazok

Komplexné inštalácie

Kompletné elektroinštalačné práce silnoprúdových rozvodov, bleskozvodu, NN a VN vedení a ich prekládok,  verejného osvetlenia a trafostaníc pre všetky druhy stavebných objektov.

Servis a revizia - obrazok

Servis a revízia

Projekty realizujeme od spracovania projektovej dokumentácie, cez dodávky, montáže a inštlácie, uvedenie do prevádzky až po revízie a servis zariadení

ELEKTROINŠTALÁCIE

Zabezpečujeme kompletné elektroinštalačné práce pre všetky druhy stavebných objektov

ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Vlastníme oprávnenia k montáži a revíziam požiarnej signalizácie a evakuačného rozhlasu

MERANIE A REGULÁCIA

Projekty zaisťujeme od počiatočnej dokumentácie až po servis a revíziu zariadení

POPLACHOVÉ A KAMEROVÉ SYSTÉMY

Zabezpečujeme pokročilé systémy na ochranu objektov a majetku.

ŠTRUKTUROVANÉ KABELÁŽE

Navrhujeme, projektujeme, dodávame a inštalujeme štruktúrovanú kabeláž

TELEFÓNNE ÚSTREDNE

Zabezpečujeme dodávku a kompletnú starostlivosť o pobočkové telefónne ústredne

Sme pripravení Vám pomôcť, neváhajte nás kontaktovať!